Kontrakt og anskaffelse

Kontraktsstrategi, kontraktoppfølging, anskaffelser, utvikling og forvaltning av leverandørrelasjoner. Vi har spesialister innen alle relevante anskaffelsesprosedyrer og kontraktstandarder, herunder NTK, NS, EPC og SSA.

Prosjektledelse og risikostyring

Konseptutvikling og kost-nytte, insourcing/outsourcing, samt forbedringsprosjekter innen innkjøp, lagerdrift, og distribusjon.

Organisasjons- og prosessutvikling

Endringsledelse, kompetanseutvikling og prosess-styring med fokus på innkjøps-, kontrakts- og logistikkmiljøer.

Logistikk og lagerdrift

Konseptutvikling og kost-nytte, insourcing/outsourcing, samt forbedringsprosjekter innen innkjøp, lagerdrift, og distribusjon.

Våre tjenester

Kontrakt og anskaffelse

Dynabyte Consulting har mange års erfaring med å støtte offentlige og private virksomheter med å utarbeide kontraktstrategier og gjennomføre konkurranser. Vi bidrar til at våre kunder når sine mål for innkjøpsområdet – et fag vi anser som en strategisk verdidriver.

Logistikk og lagerdrift

Dynabyte Consulting tilbyr strategiske og operative konsulent- og rådgivningstjenester innen lager og logistikk. Vi trekker på den beste kompetansen i markedet og har tilgang til noen av de fremste spesialistene innen fagfeltet.

Prosjektledelse og risikostyring

Dynabyte Consulting leverer konsulenter og team som bistår våre kunder i alle prosjektets faser, prosesser og beslutningspunkter med tilhørende roller, ansvar og styringsunderlag.

Organisasjonsutvikling og prosesstyring

Dynabyte Consulting tilbyr strategiske og operative konsulent- og rådgivningstjenester innen organisasjonsutvikling og prosesstyring.