Bloggen

Dynabyte Consulting
 • 28. mars 2022
  Hvordan spille på lag med vanskelige regler?
  kontrakt, risikostyring
  Når flere murrer og peker på komplisert og vanskelig regelverk, anfører at bekymring for å gjøre feil forhindrer effektive og gode anskaffelser, og at omfattende og krevende prosesser gjør at færre ønsker å delta i offentlige anskaffelser, - ja da er det grunn til å reagere.
  Les mer
 • 9. januar 2022
  Hvordan lage en avtale så god at du får det du betaler for!
  kontrakt, risikostyring
  Gjennom en artikkelserie viser Dynabyte hvordan kontraktsledelse ved hjelp av risikostyring kan sikre muligheter, unngå det uønskede og øke måloppnåelsen. I denne artikkelen vil vi vise hvordan du med enkle grep kan unngå misforståelser, inngå gode avtaler og sikre at du får det du betaler for
  Les mer
 • 30. oktober 2021
  Fagartikkel: Kontraktstyring og kriser
  kontrakt, risikostyring
  Gjennom en artikkelserie viser Dynabyte hvordan man ved hjelp av risikostyring kan styre kontrakter, sikre muligheter, unngå det uønskede og øke måloppnåelsen. I denne artikkelen vil vi vise hvordan du som kontraktsrådgiver med enkle grep kan forberede deg på den situasjonen du ikke har lyst til å møte, - krisen.
  Les mer
 • 10. august 2021
  Fagartikkel: Ansvarsbegrensning og risikostyring
  kontrakt, risikostyring
  Dynabyte Consulting vil i en serie fremover presentere ulike artikler knyttet til risiko og risikostyring. Den andre artikkelen i denne serien er om ansvarsbegrensning og risikostyring.
  Les mer
 • 28. juni 2021
  Fagartikkel kontrakt og risikostyring
  kontrakt, risikostyring
  Dynabyte Consulting vil i en serie fremover presentere ulike artikler knyttet til risiko og risikostyring. Basert på egen erfaring vil vi vise ulike muligheter styring av risiko kan gi og noen hendelser man kan unngå, dersom man bruker litt sunn fornuft og litt etterpåklokskap på forhånd. Den første artikkelen i denne serien er om kontrakt og risikostyring.
  Les mer
 • 9. november 2018
  Utfordringer hos leverandører til store offentlige utbyggere
  kontrakt, prosesstyring, prosjektledelse
  Flere små og mellomstore medlemmer i norsk leverandørindustri melder nå om et taktskifte hos de største oppdragsgiverne. En dreining mot bruk av NTK kontrakter – eller en «tilpasset» NTK. Sett i sammenheng med et (om mulig) enda høyere kostnadsfokus, truer det nødvendige marginer, og i ytterste konsekvens, norske arbeidsplasser.
  Les mer
Share This