Bloggen

Dynabyte Consulting
 • 30. mars 2024
  "Gode Vibber" i fotballpodcasten til Egil fra Dynabyte Risk
  aktuelt, risikostyring
  Egil Heinert i Dynabyte risk management har startet opp podcasten «Gode Vibber» sammen med sin venn Anders Mathiesen. Gode Vibber er en podcast om fotball. Der de fleste fotballpodcaster i hovedsak handler om spillet som skjer på banen, er gutta mer interessert i å prate om spillet som skjer rundt banen. Vi tok en prat med Egil for å høre hvordan oppstarten har vært.
  Les mer
 • 27. mars 2024
  Plan og logistikk i samhandling
  logistikk
  I Trondheim er Statsbygg byggherre på vegne av Nærings- og fiskeridepartementet, for det nasjonale kunnskapssenteret for Norsk havteknologisenter. Dette senteret skal være et verdensledende utdannings- og forskningsmiljø og skal ha et tett samarbeid med næringslivet. Oppstart av forprosjekt begynte i 2020 og har planlagt prosjektavslutning i 2028. Formålet og kjernen i senteret er fagmiljøet ved institutt for marin teknikk ved NTNU og SINTEF Ocean.
  Les mer
 • 28. februar 2024
  Digitalisering av byggelogistikk
  logistikk
  I dagens bygg- og anleggsnæring utforskes det en rekke digitale initiativer. Implementeringen av digitale metoder i byggelogistikk forventes ikke bare å styrke næringen som helhet, men også å forbedre prosjekter ved å redusere avvik, øke lønnsomheten og bidra til et mer positivt klimaavtrykk. Imidlertid står vi overfor varierende kompetansenivåer og innsats i ulike bedrifter, noe som potensielt kan bremse eller begrense fremgangen innen digitalisering.
  Les mer