Bloggen

Dynabyte Consulting
 • 6. november 2022
  Hva er greia med disse kontraktene?
  kontrakt, kontrakt og anskaffelser, prosjektledelse
  De tar lang tid å utforme, de er kompliserte å lese, og når du virkelig har kjørt hodet i veggen og trenger litt støtte, så er de i verste fall helt ubrukelige, - vi snakker om de kontraktene, som ufortjent bare blir omtalt som «svake» eller «dårlige». I denne artikkelen vil vi gi deg noen tips, så du slipper å se på kontrakten som et problem, men heller som et verktøy som kan hjelpe deg bort fra misforståelser og frem til målet.
  Les mer
 • 31. august 2022
  Hvordan unngå konflikter bare ved å bli litt bedre på å kommunisere
  kontrakt, kontrakt og anskaffelser, prosjektledelse
  Mange oppdragsgivere opplever det som utfordrende både å finne den riktige leverandøren og følge opp selve leveransen. Ofte ser vi at både oppdragsgiver og oppdragstaker mislykkes i å nå sine mål. Forsinkelser inntreffer, og kostnadsoverskridelser oppstår. Misforståelser avdekkes og ikke sjelden ender det hele i en uønsket konflikt. I denne artikkelen vil vi vise hvordan du med enkle grep kan inngå en avtale, sikre en god prosess og unngå både tidkrevende og kostbare konflikter, – bare ved å bli litt bedre på kommunikasjon.
  Les mer
 • 25. mai 2022
  Hvordan lykkes med den beste leverandøren?
  kontrakt, risikostyring
  For mange oppdragsgivere er det vanskelig både å finne den beste leverandøren og unngå at man kommer i konflikt med den leverandøren man har valgt å inngå avtale med. Ikke sjelden ser vi at det dukker opp misforståelser og at partene skylder på hverandre. Det er mulig å styre unna disse situasjonene, - det krever imidlertid litt søkelys på prosess og litt oppmerksomhet på kommunikasjon.
  Les mer
 • 28. mars 2022
  Hvordan spille på lag med vanskelige regler?
  kontrakt, risikostyring
  Når flere murrer og peker på komplisert og vanskelig regelverk, anfører at bekymring for å gjøre feil forhindrer effektive og gode anskaffelser, og at omfattende og krevende prosesser gjør at færre ønsker å delta i offentlige anskaffelser, - ja da er det grunn til å reagere.
  Les mer
 • 9. januar 2022
  Hvordan lage en avtale så god at du får det du betaler for!
  kontrakt, risikostyring
  Gjennom en artikkelserie viser Dynabyte hvordan kontraktsledelse ved hjelp av risikostyring kan sikre muligheter, unngå det uønskede og øke måloppnåelsen. I denne artikkelen vil vi vise hvordan du med enkle grep kan unngå misforståelser, inngå gode avtaler og sikre at du får det du betaler for
  Les mer
 • 30. oktober 2021
  Fagartikkel: Kontraktstyring og kriser
  kontrakt, risikostyring
  Gjennom en artikkelserie viser Dynabyte hvordan man ved hjelp av risikostyring kan styre kontrakter, sikre muligheter, unngå det uønskede og øke måloppnåelsen. I denne artikkelen vil vi vise hvordan du som kontraktsrådgiver med enkle grep kan forberede deg på den situasjonen du ikke har lyst til å møte, - krisen.
  Les mer
 • 10. august 2021
  Fagartikkel: Ansvarsbegrensning og risikostyring
  kontrakt, risikostyring
  Dynabyte Consulting vil i en serie fremover presentere ulike artikler knyttet til risiko og risikostyring. Den andre artikkelen i denne serien er om ansvarsbegrensning og risikostyring.
  Les mer
 • 28. juni 2021
  Fagartikkel kontrakt og risikostyring
  kontrakt, risikostyring
  Dynabyte Consulting vil i en serie fremover presentere ulike artikler knyttet til risiko og risikostyring. Basert på egen erfaring vil vi vise ulike muligheter styring av risiko kan gi og noen hendelser man kan unngå, dersom man bruker litt sunn fornuft og litt etterpåklokskap på forhånd. Den første artikkelen i denne serien er om kontrakt og risikostyring.
  Les mer
 • 9. november 2018
  Utfordringer hos leverandører til store offentlige utbyggere
  kontrakt, prosesstyring, prosjektledelse
  Flere små og mellomstore medlemmer i norsk leverandørindustri melder nå om et taktskifte hos de største oppdragsgiverne. En dreining mot bruk av NTK kontrakter – eller en «tilpasset» NTK. Sett i sammenheng med et (om mulig) enda høyere kostnadsfokus, truer det nødvendige marginer, og i ytterste konsekvens, norske arbeidsplasser.
  Les mer
Share This