Bloggen

Dynabyte Consulting
 • 10. august 2021
  Fagartikkel: Ansvarsbegrensning og risikostyring
  kontrakt, risikostyring
  Dynabyte Consulting vil i en serie fremover presentere ulike artikler knyttet til risiko og risikostyring. Den andre artikkelen i denne serien er om ansvarsbegrensning og risikostyring.
  Les mer
 • 28. juni 2021
  Fagartikkel kontrakt og risikostyring
  kontrakt, risikostyring
  Dynabyte Consulting vil i en serie fremover presentere ulike artikler knyttet til risiko og risikostyring. Basert på egen erfaring vil vi vise ulike muligheter styring av risiko kan gi og noen hendelser man kan unngå, dersom man bruker litt sunn fornuft og litt etterpåklokskap på forhånd. Den første artikkelen i denne serien er om kontrakt og risikostyring.
  Les mer
 • 9. november 2018
  Utfordringer hos leverandører til store offentlige utbyggere
  kontrakt, prosesstyring, prosjektledelse
  Flere små og mellomstore medlemmer i norsk leverandørindustri melder nå om et taktskifte hos de største oppdragsgiverne. En dreining mot bruk av NTK kontrakter – eller en «tilpasset» NTK. Sett i sammenheng med et (om mulig) enda høyere kostnadsfokus, truer det nødvendige marginer, og i ytterste konsekvens, norske arbeidsplasser.
  Les mer
Share This