Bloggen

Dynabyte Consulting

Dynabyte Prosjects rekrutterer!

31. mars 2023

Dynabyte Prosjects AS leverer konsulenter med sentrale roller i mange av de største og mest komplekse samferdsels- og anleggsprosjektene i Norge. Nå øker vi vårt team, og er ute etter deg som har teknisk eller økonomisk høyskoleutdanning på bachelor eller master nivå. For oss er det viktig at du er utviklings- og kunnskapsorientert og faglig nysgjerrig.

Photo: Charles Forerunner

Dynabyte Projects har stor pågang av oppdrag, og søker deg som har minimum 4 års relevant erfaring innen prosjektstyring av komplekse prosjekter, og vil jobbe innen prosjektledelse med prosjektstyring og prosjektadministrative oppgaver innenfor samferdsels- og anleggsmarkedet, både i privat og offentlig sektor. I våre oppdrag vil du få anledning til å jobbe tett på, og integrert i ledelsen av oppdragene, men også sentralt i relasjon til våre oppdragsgivere.

Om arbeidsgiveren

Dynabyte Projects AS består av høyt kvalifiserte medarbeidere med ulik fagbakgrunn innenfor prosjektgjennomføring, planlegging og styring. Vi leverer konsulenter med sentrale roller i mange av de største og mest komplekse samferdsels- og anleggsprosjektene i Norge. Vi bidrar til god prosjektgjennomføring for alle våre samferdsels- og anleggsprosjekter gjennom høy kvalitet på prosjektstyring og tilliggende prosjektadministrative oppgaver. Som prosjektstyrer i våre oppdrag for både entreprenører og byggherreorganisasjoner, er det viktig for oss at du blir en integrert del i ledelsen. Vi ser rollen som svært viktig og sentral, og leverer også komplette, tverrfaglige team til våre større kunder.

Arbeidsoppgaver vil typisk være:

 • Fremdriftsplanlegging, prosjektstyring og rapportering.
 • Bistå våre kunders oppdragsledere i arbeidet med kontraktsadministrasjon og endringsstyring.
 • Bistå aktivt med estimater, prognoser og usikkerhetsanalyser knyttet til
  leveranser og fremdrift som underlag for nødvendige beslutninger i
  oppdragsledelsen.
 • Bistå i å utvikle fagmiljøet og arbeidsmetodikken innenfor faget i Dynabyte Projects.

For oss er det viktig at du:

 • Er utviklings- og kunnskapsorientert, faglig nysgjerrig, kreativ, og
  kvalitetsbevisst.
 • Er strukturert og ansvarsfull, samt en lagspiller som fungerer godt i team.
 • Har teknisk og/eller økonomisk høyskoleutdanning på bachelor eller
  masternivå.
 • Erfaring fra byggherreorganisasjon og/eller rådgiver- og entreprenørbransjen.
 • Har god kompetanse innen prosjektstyring eller tilgrensende oppgaver, gjerne synliggjort gjennom kurs og utdanning, samt praktisk erfaring.
 • Erfaring og kompetanse innenfor bruk av digitale prosjektadministrative
  verktøy.
 • Har gode muntlige og skriftlige kommunikasjonsferdigheter

For oss er det viktig at du:

I Dynabyte Projects sitt fagmiljø innenfor prosjektgjennomføring vil du jobbe sammen med mange dyktige kollegaer. Vi har et meget sterkt fagmiljø innenfor fagområdet, med både bredde- og spisskompetanse, bestående av seniorer og yngre medarbeidere. Vi har høyt fokus på faglig utvikling både gjennom oppdrag og
gjennom interne og eksterne kurs og samhandlingsprosesser.

Hos oss får du:

 • Hyggelige og kunnskapsrike kollegaer, og et godt arbeidsmiljø.
 • Spennende kompetansehevings- og karrieremuligheter. Vi vektlegger at
  ansatte kan utvikle seg innenfor ulike retninger (for eksempel innen fag,
  marked eller oppdrag).
 • Konkurransedyktig lønns- og ansettelsesbetingelser.
 • Vi har det gøy!; Fagsamlinger, årlige turer til spennende destinasjoner,
  sommerfester og andre sammenkomster.
 • Høyt fokus på arbeid/fritid balanse.

Sende søknad:  Søknad med CV, vitnemål, attester og referanser sendes direkte til knut.ormstad@dynabyte.no, eller heidi.lyche@dynabyte.no. Aktuelle kandidater inviteres til intervju fortløpende.

 

Tekst: Dynabyte Consulting AS / Jennifer Moi Foto: Scott Blake / Unsplash