Historien

Dynabyte Consulting ble etablert i 2009 med mål om å skape et solid faglig miljø innen innkjøp, kontrakt og logistikk. Senere har vi videreutviklet våre tjenester og leverer nå kompetanse innen prosjektledelse, sikkerhet (RAMS) og prosess-styring.

Selskapet kan vise til god utvikling og resultater, og har opparbeidet langsiktige kundeforhold med en rekke store aktører med hovedvekt på samferdsel, helsesektor og oppstrøm olje & gass.

Med 20 seniorkonsulenter, bestående av ansatte, samarbeidspartnere og tilknyttede konsulenter – har vi kompetanse og kapasitet til å påta oss faglig krevende oppdrag hos noen av landets største virksomheter.

Vår ambisjon er å skape et markedsledende kompetansemiljø innen anskaffelse, kontrakt, logistikk og prosjektledelse.