Kontrakt og anskaffelse

Dynabyte Consulting har mange års erfaring med å støtte offentlige og private virksomheter med å utarbeide kontraktstrategier og gjennomføre konkurranser.

Gjennom vår kapasitet, kompetanse og erfaring knyttet til kontrakter og anskaffelser bidrar vi til at våre kunder når sine mål for innkjøpsområdet – et fag vi anser som en strategisk verdidriver.

Vi leverer konsulenter som har inngående kunnskap og erfaring med Lov og Forskrift om Offentlige anskaffelser, samt kommersiell kompetanse og prosjektforståelse. Denne kombinasjonen medfører at våre konsulenter alltid har som mål at en anskaffelse både er korrekt utført i henhold til regelverket, og representerer det beste mulige kjøpet målt i kvalitet/leveranse og pris.

Gjennom et erfarent team på 20 fagspesialister tilbyr vi et unikt nettverk av tverrfaglig kompetanse i vår strategirådgivning og operative bistand til planlegging og gjennomføring av anskaffelser.

Våre tjenester innenfor fagområdet inkluderer:

 • Kontrakts-, anskaffelses- og forsyningsstrategier
 • Etablering og planlegging av anskaffelsesprosesser
 • Kvalifikasjon og utvelgelse av leverandører
 • Konkurransegrunnlag
 • Kontraktstandarder
 • Kontraktsvilkår
 • Evalueringsmetoder
 • Forhandlinger/Leverandørdialog
 • Dokumentasjon
 • Konkurransegjennomføringsverktøy
 • Tvister/Klager og sluttoppgjør

Vil du vite mer?

Bård Hjelmen

Partner/seniorkonsulent
E-post

Thomas Karlsen

Partner/seniorkonsulent
E-post