Logistikk og lagerdrift

Dynabyte Consulting tilbyr strategiske og operative konsulent- og rådgivningstjenester innen lager og logistikk med fokus på:

  • Insourcing/outsourcing og kost-nytteanalyser (3PL/4PL)
  • Lagerdrift og automasjon
  • Transportoptimalisering
  • WMS/ERP
  • KPI og verdirealisering

Vi trekker på den beste kompetansen i markedet og har tilgang til noen av de fremste spesialistene innen fagfeltet.

Dynabyte har levert spesialistkompetanse til en rekke store logistikkorganisasjoner, og har vist evnen til å levere praktisk anvendbare løsninger i prosjekter med komplekse logistikkutfordringer.

Vil du vite mer?

Halvor Rollag
Halvor Rollag

Partner/seniorkonsulent
E-post

Thomas Karlsen
Thomas Karlsen

Partner/seniorkonsulent
E-post