Organisasjonsutvikling og prosesstyring

Dynabyte Consulting tilbyr strategiske og operative konsulent- og rådgivningstjenester innen organisasjonsutvikling og prosesstyring.

Vi fokuserer primært på innkjøps- og logistikkfunksjoner, men har også levert prosjekter der vi bistår innen IT og Økonomi.

Vi har en praktisk tilnærming til komplekse problemstillinger, og har som mål at leveranser og anbefalinger skal være praktisk anvendbar for oppdragsgiver. Vårt mål er å delta fra ende til ende ved at vi ønsker å delta i iverksettelsen av de anbefalinger vi gir.

Eksempler på tjenester vi leverer:

  • Målformulering og strategiutvikling
  • Beslutningsgrunnlag og kost-nytte i endringsprosjekter
  • Prosesskartlegging og optimalisering (BPMN 2.0 og RACI)
  • Utvikling og forbedring av meta-, hoved- og delprosesser
  • Tilpasning til endringer i regelverk med fokus på LOA/FOA og kontraktstandarder
  • Kurs og utviklingsaktiviteter innen innkjøpsfag og organisering

Vil du vite mer?

Halvor Rollag
Halvor Rollag

Partner/seniorkonsulent
E-post

Thomas Karlsen
Thomas Karlsen

Partner/seniorkonsulent
E-post