Prosjektledelse og risikostyring

Dynabyte Consulting leverer konsulenter og team som bistår våre kunder i alle prosjektets faser, prosesser og beslutningspunkter med tilhørende roller, ansvar og styringsunderlag.

Med vår kompetanse og metode sikrer vi at kundens prosjekt utføres på en kontrollert og forretningsorientert måte, med klare og målbare resultater.

Vårt fokus er innen samferdsel og annen infrastrukturutbygging.

Vi dekker disiplinene prosjektledelse, sikkerhet/RAMS, samt prosjekt-, dokument- og økonomistyring.

  • Prosjektldelse
  • Prosjekt, dokument og økonomistyring
  • Sikkerhet/RAMS
  • Byggledelse

Vil du vite mer?

Bård Hjelmen
Bård Hjelmen

Partner/seniorkonsulent
E-post

Heidi Lyche
Heidi S. Lyche

Partner/seniorkonsulent
E-post