Bloggen

Dynabyte Consulting

Utfordringer hos leverandører til store offentlige utbyggere

Av Heidi Lyche | 9. november 2018

Fra våre lokaler i Bar Code skuer vi ut over ikke mindre enn 16 store kraner som svinger seg uopphørlig på noen av byens mange byggeplasser. I mange av brakkeriggene og prosjektkontorene finner du en konsulent fra Dynabyte Consulting.  Vi setter også vårt preg på rekordstore prosjekter innen bane, vei og annen infrastruktur. 

Som del av leverandørindustrien, stolt arbeidsgiver og privilegerte medlemmer av AS Norge kan vi umulig klage.

Trykket på norsk leverandørindustri er imidlertid stort, det kan det ikke være særlig mye tvil om – på godt og vondt. Betydelige utenlandske aktører banker på døra, og også blant nasjonale leverandører er det «survival of the fittest». Konkurranse er sunt – det har vi lært oss.  Joda, vi tror på de frie markedskreftene i Dynabyte, misforstå oss ikke.

Flere små og mellomstore medlemmer av ovennevnte leverandørindustri melder nå imidlertid om et taktskifte hos de største oppdragsgiverne. En dreining mot bruk av NTK kontrakter – eller en «tilpasset» NTK. Sett i sammenheng med et (om mulig) enda høyere kostnadsfokus, truer det nødvendige marginer, og i ytterste konsekvens, norske arbeidsplasser.

Balanse er vakkert – enten du går på line over Grand Canyon eller du graver ei dreneringsgrøft i Gamlebyen. Opphør av balanse kan være katastrofalt, sikkerhetsnett eller ikke. En balansert kontrakt kan bli et være-eller-ikke-være for en mindre aktør.

I løpet av de siste 10 årene har Dynabyte utarbeidet og holdt kurs som radikalt har endret tilbudsstrategi, kontraktsoppfølging og endringsordre regime hos våre kunder.

Dynabyte har nå 3 jurister ansatte som Kontraktrådgivere, i tillegg til øvrige konsulenter med (i snitt) over 15 års erfaring fra noen av de største utbyggingsprosjektene Norge har sett.

Dynabyte bruker utelukkende kursholdere som daglig står i tøffe kontraktuelle og praktiske problemstillinger. En ren akademisk tilnærming fører svært sjelden fram, er kostnadsdrivende og ødeleggende for et videre godt samarbeide.

Våre kurs er spisset mot en praktisk og økonomisk god tilnærming til NS, NTK – eller «tilpasset» NTK, og pepret med praktiske tips og hjelpemidler.

Fra kurset:

 «En entreprise handler i stor grad om en serie med forhandlinger. Partene har motstridene posisjoner som på et eller annet tidspunkt blir løst. Forhandling er et virkemiddel for at partene kan kom frem til omforente løsninger.»

«For en offentlig anskaffelse gjelder likebehandling – alle må få ta del i de samme lettelsene i kravene dersom disse er en alternering av konkurranse grunnlaget, alle innrømmelser er imidlertid ikke nødvendigvis en endring av konkurransegrunnlaget.»

«Tvistene vil til slutt handle om fakta, og hvordan disse presenteres og forklares. Det kan være partene betrakter det rettslige grunnlaget helt ulikt.»

«Ofte kan man sitte igjen etter en tvist og føle at man hadde rett, mens motparten fikk rett. Jeg vil hevde at entreprisekontrakter og tvister er vanskelig å jobbe med, dersom man ikke er god på å holde hodet kaldt.»

Hvis ditt firma ønsker å styrke sin posisjon med nødvendig kunnskap om bedre og mer optimale tilbudsprosesser, skjerpet forhandlingsevne og mer effektiv kontraktsoppfølging – ta kontakt med oss på heidi.lyche@dynabyte.no eller tlf. 95 13 14 97.

Ha en fortsatt lukrativ og velsignet arbeidsdag!