Bloggen

Dynabyte Consulting

Dynabyte Risk Management – klare for vekst

28. april 2023

Dynabyte Risk Management ble etablert av Matilda Hjelmen og Egil Heinert i samarbeid med Dynabyte Consulting. Målet til Dynabyte Risk Management er å være et selskap som dekker
fagområde risiko bredt, enten det er teknisk sikkerhet, SHA, cybersikkerhet eller prosjektrisiko.

Photo: Charles Forerunner

Halvannet år etter Matilda Hjelmen og Egil Heinert sammen etablerte Dynabyte Risk Management, merker de nå at de er klare for vekst og nye kolleger. Både Hjelmen og Heinert har lang erfaring fra de største prosjektene innenfor skinnegående transport, og er nå klare til å se utover andre bransjer.

Behov for folk innen SHA og prosjektrisiko

– Vi har vært gjennom en veldig god oppstart og fått bygd fundamentet for vår satsing, med alt fra økonomisystemer til lokaler på plass. Samtidig viser resultatene våre at det er behov for flere folk. Vi er interessert i folk som har erfaring fra ulike sektorer innenfor risikoområdet. Særlig innenfor SHA og prosjektrisiko får vi henvendelser, men egentlig trenger vi fra de fleste områder, sier Hjelmen.

Som en del av «Dynabyte-familien» drar Dynabyte Risk Management på nettverket til konsulentene i de andre Dynabyte-selskapene.

– Vi ser hvor nyttig det er at vi er en del av Dynabyte-familien. Et eksempel er området akvakultur, hvor Dynabyte satser skikkelig, forteller Heinert. – Her hadde det vært ønskelig å fått med folk som vil bidra. Men vi er jo over alt, det er mange prosjekter vi blir bedt om å komme med folk til.

Vil du vite mer?

Vårt mål er å være et selskap som dekker fagområdet risiko bredt, – enten det er snakk om teknisk sikkerhet, SHA, cybersikkerhet eller prosjektrisiko. Om du ønsker å høre mer om Dynabyte Risk Management, ta gjerne kontakt med oss.

Matilda Hjelmen: matilda.hjelmen@dynabyte.no                                                                                                                                                         Egil Heinert: egil.heinert@dynabyte.no

Tekst: Dynabyte Consulting AS / Foto: Philipp Katzenberger / Unsplash