Blogg

Dynabyte Consulting

Fagartikkel om kontrakt og risikostyring

Av Tore Wiggen | 29. juni 2021

Dynabyte Consulting vil i en serie fremover presentere ulike artikler knyttet til risiko og risikostyring. Basert på egen erfaring vil vi vise ulike muligheter styring av risiko kan gi og noen hendelser man kan unngå, dersom man bruker litt sunn fornuft og litt etterpåklokskap på forhånd. Den første artikkelen i denne serien er om kontrakt og risikostyring.

Færre konflikter, større gevinster og bedre nattesøvn ved bruk av risikostyring i kontrakt.

Alle som har møtt veggen i en kontrakt eller stått i rettsalen og forkynt sin kontraktsforståelse, vet at kontrakten ikke bare er en juridisk administrativ ramme, men et strategisk verktøy. Kontrakten gir deg ulike åpninger til å skape muligheter, samt unngå og håndtere konflikter som oppstår på veien mot målet.
Styrer du kontrakten riktig sitter du ofte med en fordel som gir deg kontroll og muligheter til å sikre din måloppnåelse. I denne artikkelen vil vi vise hvorfor det er viktig å sette søkelys på kontrakt, og hvordan man ved hjelp av risikostyring kan unngå det uønskede, øke måloppnåelse og bedre nattesøvnen.

Som kontraktsrådgiver og ivrig turgåer sammenlikner jeg ofte kontrakten med kartet. På samme måte som kartet gir meg et bilde over det terrenget jeg skal bevege meg i, gir kontrakten meg et bilde av det som skal leveres gjennom kontrakten. Før jeg starter en tur gjør jeg meg alltid kjent med kart og terreng, deretter tar jeg ut en kurs som effektivt skal ta meg frem til målet. På samme måte gjør jeg meg alltid kjent med kontrakten og utarbeider en strategi som effektivt skal ta meg frem til målet i kontrakten. Dette gjør jeg uavhengig av hvilke side av bordet jeg befinner meg på. Blir jeg usikker når jeg går på tur, det være seg den kursen jeg allerede har tatt ut eller terrenget jeg befinner meg i, så finner jeg frem kartet og forsikrer meg om at jeg er der jeg tror jeg er og sjekker om jeg kan fortsette den kursen jeg tidligere satte meg. På samme måte tar jeg frem kontrakten når det dukker opp noe uforutsett eller uventet som gjør meg usikker. Da finner jeg som oftest svaret på hva jeg skal gjøre og hvordan jeg eventuelt skal forholde meg til dette videre.

For hver ny tur, og for hver ny kontrakt foretar jeg en ny og konkret vurdering i forhold til kurs og strategi. Dette fordi målet som oftest er endret, omstendighetene noe annerledes eller forutsetningene justert. Det jeg ikke har sagt noe om så langt, er at jeg samtidig som jeg tar ut en kurs eller legger en strategi også gjør en vurdering av omstendighetene rundt. Det er her risikostyring kommer inn, og det er her vi nå skal vise at man kan hente mye, dra store fordeler, både ved å unngå unødvendige tap, men også sikre gevinster.

Om vi for enkelheten skyld sier at risikostyring ikke er noe annet er sunn fornuft satt i system eller etterpåklokskap på forhånd, bør vi også kunne si at risikostyring dreier seg mye om et ønske eller et mål om å oppnå noe eller unngå noe annet. For de aller fleste er risiko noe man forholder seg til hver dag, og risikostyring noe som utføres uten at man tenker så mye over det. Fra vi står opp om morgenen til vi går og legger oss om kvelden. Du har som oftest gjort din egen risikovurdering før du beveger deg forsiktig over det glatte badegulvet, før du slurper litt på den varme kaffen, før du fester sikkerhetsbelte i bilen, før du stopper på rødt lys, før du sniker i køen, før du ber om råd og før du tegner en forsikring når du ikke helt hva du skal gjøre dersom noe uønsket skulle inntreffe.

Risikostyring dreier seg om systematisk bruk av kunnskap og erfaring når man tar ulike beslutninger. Om du mangler kunnskap og erfaring gjør du likevel en slags risikovurdering, men dette skaper ofte usikkerhet. Denne usikkerheten forsøker man på ulike måter å temme eller kontrollere. Kontrollen gir en følelse av mestring. Mestring gir en følelse av tilfredstillelse som for mange igjen karakteriseres som en slags glede eller lykke. Risikostyring dreier seg med andre ord mye om en systematisk tilnærming for å oppnå en viss kontroll, eller en akseptabel kontroll, da kontroll ofte oppleves som subjektivt og kan variere fra person til person.

De aller fleste har et minne og kjenner kanskje fortsatt på den følelsen de hadde den gang de gjorde noe for første gang. Første gang de syklet, svømte, leverte en viktig eksamen, var på et jobbintervju, kjøpte sin første bolig eller leverte inn et avgjørende tilbud. Kanskje en svak følelse av ubehag, usikkerhet, nervøsitet, skjelving, mistrivsel og ikke minst en slag manglende kontroll på situasjonen. For noen forsvinner dette ubehaget ganske fort, for andre kan det ta noe lengre tid, men felles for de fleste er at både usikkerhet og ubehag forsvinner så fort man begynner å tilegne seg tilstrekkelig kunnskap om, og erfaringen med situasjonen. Denne opplevelsen karakteriseres ofte som noe lettende eller som en slags behagelig følelse av trygghet og mestring.

Det er kunnskapen vi besitter, erfaringen vi tilegner oss og måten vi tilnærmer oss det usikre på som utgjør den hverdagslige risikostyring. Kunnskap hindrer deg i å gjøre samme feil to ganger. Erfaring gjør deg og de rundt deg i stand til å bli bedre. Å tilegne seg kunnskap, lære av erfaring og bringe dette videre er kanskje det som har gjort oss mennesker til det vi er i dag. Risikostyring dreier seg nettopp om; å sikre en balanse mellom det å skape verdier og det å unngå feil, skader og tap, – gjennom kunnskapsbaserte beslutninger. Dette kan du også gjøre i en kontrakt.

Alt som øker innsats eller bremser fremdrift skaper usikkerhet og vil kunne påvirke måloppnåelsen.
Skal du øke måloppnåelsen gjennom en kontrakt må du sette deg et mål, bli enig om en strategi og ikke glemme hvorfor du gjør dette. Du må bruke egen eller andres erfaring, tilnærme deg kontrakten systematisk, identifisere muligheter, avdekke uønskede hendelser, vurdere sannsynligheten for og konsekvensen av at noe uønsket kan inntreffe. Basert på disse funnene må du etablere tiltak som enten reduserer det uønskede eller stimulerer det ønskede. Endelig må du aktivt følge opp det du gjennom denne prosessen har avdekket og de tiltakene du har bestemt deg for. Dette er risikobasert kontraktstyring. Dette er en metode som reduserer usikkerhet og konflikter, sikrer kontroll og øker måloppnåelsen.

Om du ikke har gjort det før, men først nå skjønner at dette er veien til lykke, kan jeg love deg mestringsfølelse, suksess og ikke minst god nattesøvn dersom du begynner med risikobasert kontraktstyring.

Start i det små, gjør det enkelt, lær å bruke grunnbegrepene, ta gjerne et crash kurs, bruk enkle hjelpemidler, oppnå gevinster og se resultater.

Ikke glem at lykken er størst først når du når målet du har satt deg.