Teamet

 

Heidi Lyche har 30 års erfaring som konsulent innen innkjøps- og kontraktfaget fra noen av landets største private og offentlige oppdragsgivere.

Heidi er sektoransvarlig for Olje&Gass og industri.

Send e-post

Thomas Karlsen har over 20 års erfaring innen forsyningsfaget, både som rådgiver og som leder i virksomheter som utvikler og implementerer virksomhetssystemer som understøtter logistikk og innkjøp.

Thomas er sektoransvarlig for samferdsel.

Send e-post

Bård Nikolai Hjelmen har 26 års erfaring som rådgiver innen prosjektledelse, kontraktledelse og kontrahering innenfor store utbyggingsprosjekter for noen av landets største byggherrer.

Bård er sektoransvarlig for akvakultur og kraftforsyning og ekspert på endrings og tvistehåndtering innen entreprisekontraktstandardene samt on-site oppfølging av stedlig bygg- og anleggsledelse.

Send e-post

Halvor Timann Rollag har 15 års erfaring som rådgiver og prosjektleder innen innkjøp, ehandel, logistikk og prosessanalyse/design.

Halvor er sektoransvarlig for Helse og kommune/ fylkeskommune.

Send e-post

Knut Ormstad er en velrenommert og erfaren ressurs innen prosjektstyringsfaget, og har over 30 års erfaring fra prosjektstyring av store og mellomstore prosjekter fra primært byggherresiden innen Infrastruktur og Olje og Gass. Knut har siste 19 år vært konsulent og rådgiver i flere av Bane NOR største og mest krevende prosjekter. Han var også grunnlegger og tidligere største eier av det selskapet som nå heter Technogarden Albatross Prosjektledelse AS.

Som Partner vil Knut være hovedansvarlig for vår satsing innen Prosjektstyring og vil i tillegg være i oppdrag ut hos våre kunder på lik linje med selskapets øvrige Partnere.

Send e-post